Huidige stand van zaken met betrekking tot magneetvissen in België in Vlaanderen

Wetgeving magneetvissen België – update. Begin oktober zat ik samen met het Agentschap onroerend erfgoed voor een vergadering over magneetvissen.

Het Agentschap Onroerend erfgoed wil bevorderen dat

  • Magneetvissers zoveel mogelijk hun erkenning aanvragen.
  • Vondsten zoveel mogelijk laten inventariseren zoals welke vondst, waar gevonden en op welke datum.
  • Vondsten in een goede staat bewaren (conservatie na determinatie).

Het Agentschap eist dus geen vondsten op, het wil alleen een kennis databank aanleggen. Dus ik zou zeggen, vraag allen die vismagneet vergunning aan. Een vismagneet vergunning aanvragen kan hier.

De erkenning als erkende metaal detectorist

Wetgeving magneetvissen België

  • Minstens 18 jaar.
  • Geen veroordeling in de laatste 5 jaar.
  • Kennis en handeling volgens Code van Goede praktijk, extra info hier.

Welke vondsten moeten we melden?

Het gaat dus vooral om vondsten met een archeologische waarde. Voorbeelden hiervan zijn oude munten en oorlogsvondsten zoals wapens en kogels.

Kortom alles ouder dan WOII (1945).

Ben ik met een erkenning volledig in orde?

Naast een erkenning heb je eigenlijk ook nog de toestemming nodig van de eigenaar van het water. Je hebt privé-wateren en je hebt water in bezit van de gemeente, de provincie of de Watergroep. Het is belangrijk om te weten wie de feitelijke eigenaar is en om toestemming te vragen. Vermeld zeker dat je reeds in het bezit bent van een erkenning als metaal detectorist.

De eigenaar van het water behoudt altijd eigendomsrecht over de vondsten die je doet. Het kan dus ten allen tijde worden opgeëist. Hou hier dus zeker rekening mee.

Moet ik een granaat ook inventariseren?

Bij dergelijke gevaarlijke vondsten primeert de veiligheid. Dus inventarisatie en dus aangifte bij Agentschap Onroerend erfgoed is hier van ondergeschikt belang.

Huidige locaties waar er een verbod is op magneetvissen

Er zijn in België reeds een paar locaties waar magneetvissen helaas niet mag. Het zou jammer zijn moesten er nog locaties bijkomen. Zorg daarom dat je met verstand gaat magneetvissen en hou het leuk voor iedereen. Vraag ook toestemming aan de eigenaar van het water.

Hierbij enkele regio’s waar magneetvissen niet meer wordt toegelaten. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van wijzigingen.

  • Kapellen
  • Rijkevorsel
  • Leopoldsburg
  • Bocholt

Wij van Vismagneet willen natuurlijk het tij keren en magneetvissen positief in de kijker zetten zodat er een erkenning volgt. We zouden ook kunnen pleiten om bijvoorbeeld meerdere gebieden waar het openbaar wordt toegelaten, teken daar om zeker onze petitie, dit kan hier!

Bijkomende vragen over wetgeving magneetvissen België?

Agentschap Onroerend Erfgoed
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
02 553 16 50
Info@onroerenderfgoed.be

Toekomst magneetvissen

Wij zullen kijken om samen te zitten met de Waterweg nv om concrete oplossingen te zoeken voor de vele wetten en plichten. Een goed idee is ook bijvoorbeeld om te kijken wanneer de volgende ‘kuis’ is in Vlaanderen. Bv. Ieder jaar worden in Leuven bijvoorbeeld aan de Dijle de fietsen uit het water gehaald. Het zou tof zijn om magneetvissers hier mee voor in te schakelen.